Madelena Banghala

Un magnificu umaghju fattu a u ritornu.

https://www.youtube.com/watch?v=EhEBaFlpcvg

«  Infine graziu à Diu rivegu u campanile,
ch’un ghjornuaghju lasciatu una mane d’aprile,
zitellu so pertudu rivengu capu biancu,
veng’ a circà riposu perche oghje so stancu… »

Campane silenziu, nun runpite stu sognu,
un esilatu passa, circandu un testimognu,
vogliu ascultà dino, u cantu di l‘accelli,
e po riffà i passi e po riffà i passi,
di l’anzianu zitellu … »

Traduire